HEIDEROOSJES EN DE BURGEMEESTER VAN MAASTRICHT?

Bericht geplaatst op: 7-2-2006

Eigenlijk begon het met een grapje.
Heideroosjes lazen in de regionale krant dat Limburgse burgemeesters van rondom Maastricht een carnavalsnummer hadden opgenomen. In dat ludieke lied werd het 'wiet-beleid' van de Maastrichtse burgemeester Gerd Leers op de hak genomen. Hij staat immers positief tegenover regulering van soft-drugs. In tegenstelling tot het landelijke Nederlandse beleid.
Daarop stuurde de band een mail naar burgemeester Leers. Insteek van dat mailtje; als er een muzikale 'tegen-actie' moet komen dan valt er met Heideroosjes te praten! De band is het namelijk helemaal eens met de -in onze ogen- realistische kijk van Leers ten aanzien van soft-drugs. Heideroosjes zou zelfs nog een stapje verder willen gaan door te pleiten voor volledige legalisering. Iets wat Leers minder ziet zitten, maar dat terzijde. Leers mailde meteen enthousiast terug.
In eerste instantie was het idee vanuit Maastricht dat Heideroosjes een carnavals-lied over dit onderwerp zouden maken. Maar dat zag de band niet zo zitten. "Wij spelen punkrock, gn carnavalsmuziek". Leers was daarmee snel akkoord want eigenlijk vind hij dat het onderwerp "regulering soft-drugs" vooral nationale aandacht behoeft. Marco had al een tekst over dit onderwerp geschreven en daarbij heeft Heideroosjes muziek gemaakt. Dat hebben we samen opgenomen als een soort ludiek protest tegen de lijn van de regering: de coffeeshop mag wl cannabis verkopen, maar niet inkopen (?).

Veel luisterplezier!

Voor meer (recent) nieuws; check onze internetsite!!! (www.heideroosjes.com)
Afgedrukt op: 19-12-2018